Autoescola Gibert

 

El meu treball de recerca té com a títol "Autoescola Gibert". Es tracta d'un projecte d'una autoescola que estaria ubicada a Sant Quintí de Mediona. L'objectiu de la investigació va ser posar en pràctica els coneixements prèviament adquirits i poder-los plasmar en un projecte real, tot desenvolupant la creativitat, per donar lloc a una empresa que en un futur fos viable.

La idea de crear una autoescola va sorgir quan vaig pensar en crear un negoci que fos realista i conforme la situació econòmica actual. La idea que té molta gent de fer un negoci per aconseguir grans beneficis em semblava molt surrealista ja que per tenir un negoci amb grans beneficis primer s'ha de tenir una bona idea. Per tant, a falta d'idees vaig pensar en crear un negoci tradicional i viable, el qual proporcionés suficients beneficis com per mantenir l'empresa. I que millor que una autoescola, un negoci tradicional amb molta competència i amb dificultats de ser viable.

Pel que fa el contingut, casi tot el treball es pràctic, on he anat buscant informació i estudiant l'entorn de l'autoescola i el seu mercat. Destaco l'apartat econòmic i financer ja que és l'apartat es comprovar si l'empresa pot ser viable.

Personalment, penso que ha estat un treball molt dinàmic, és a dir, he hagut de moure’m d’un lloc a l’altre, contactar amb persones reals, anar a l’Ajuntament de Sant Quintí o a l'autoescola Olivella, pensar i informar-me sobre els permisos que hauria d'oferir i quins són els viables, etc.

Finalment, crec que ha estat un treball que em servirà en un futur per crear un negoci, o per almenys per tenir les idees clares de com crear una empresa.