Influència de la societat patriarcal a la literatura

 

El meu treball de recerca tracta el tema de la influència de la societat patriarcal a la literatura. Des del Renaixement fins al període d’entreguerres, el que pretén es fer un estudi de cada etapa per veure com influeix la societat en la literatura, concretament en el nombre d’escriptores que hi ha i si aquest està relacionat a la seva situació social.

Per això, el desenvolupament de cada etapa consta de diverses parts: inicialment, una breu introducció dels successos més rellevants del segle, tot seguit un estudi de la societat, després la situació social de les dones a la societat i, per acabar, com això es veu reflectit a la literatura en com apareix el paper de la dona a la literatura i en el nombre d’autores escriptores.

Al Renaixement, per exemple, únicament algunes religioses i algunes nobles podien accedir a la cultura. Les dones, per ser considerades dignes havien d’estar casades o fer-se monges. Per això, Fray Luís va escriure La Perfecta Casada, obra a la que donava instruccions sobre com havia de comportar-se una dona i el que s’esperava d’ella al matrimoni i els noms d’escriptores femenines conegudes són pocs i de religioses.

Al Barroc, en canvi, totes les classes socials anaven al teatre. Per això, es coneix el nom de dones dramaturgues a part de religioses. Tot i això, la crítica cap al sexe femení encara era dura, un exemple el trobem al poema Inconvenientes de las mujeres de Francisco de Quevedo.

Al segle XVIII, la Il·lustració, van tenir lloc els primers moviments feministes de la mà de dones com Etta Palm D’Aelders, Mary Wollstonecraft i Olympe de Gouges. A més, a la literatura hi havia també una crítica a l’educació que rebien les noies, com a El sí de las niñas, on Leandro Fernandez de Moratín la critica en un fragment.

Amb el Romanticisme els moviments feministes van estendre’s i prendre força i el nombre d’autores conegut és molt més extens. A més, van aparèixer els primers homes a favor del feminisme, com ara John Stuart Mill.

Per acabar, al Període d’Entreguerres les dones van accedir més drets i independència. La Primera Guerra Mundial va produir un nombre elevat de baixes, el que va comportar que les dones els haguessin de substituir, fet que va permetre que tinguessin més independència econòmica i un paper actiu a la societat. El canvi social es veu reflectit, com passa a la resta de períodes, a la literatura, on el llistat d’autores és molt més extens.

Amb aquest treball de recerca, he arribat a la conclusió de que el nombre d’autores escriptores de cada moviment és directament proporcional al seu estat social. Això es veu clarament ja que a mesura que la societat evoluciona i es desenvolupa, les dones aconsegueixen un paper actiu a la societat i això es veu a la literatura.