Projecte d'un habitatge autosuficient i sostenible


A continuació, parlarem d'un treball de TREC que toca un tema molt interessant. El treball tracta sobre la construcció sostenible i autosuficient d’un habitatge. L'hem realitzat de forma conjunta la Laia Pérez i la Laura Martin. L’objectiu del nostre treball ha estat, doncs, arribar a idear un hipotètic habitatge que destaqués per la seva autosuficiència i, a més a més, per ser respectuós amb el medi ambient. A part, també hem volgut esbrinar el motiu del lent desenvolupament i creixement d’aquest tipus de construcció i arquitectura.

L’habitatge, que hem ideat al llarg de tot el treball, ha estat el resultat de la recopilació i estudi d’un seguit de punts teòrics i fonamentals per a la construcció d’una casa de les característiques escollides. Per exemple, per a dissenyar qualsevol de les prestacions de la casa, s’ha de tenir en compte la posició i orientació d’aquesta dins el territori terrestre ja que no a tots els punts de l’escorça terrestre hi arriba la mateixa quantitat de raigs solars ni hi plou en la mateixa mesura. Per tant, el disseny que hem ideat de la nostra casa ha estat subjecte d’una evolució constant, que millorava a mesura que l’estudi de les seves característiques també anava prenent forma i, a causa del nostre progressiu aprenentatge sobre la temàtica.

Els nostres coneixements inicials eren nuls i, vaquest fet en va ser un dels que ens va empènyer a escollir aquest tema perquè, d’aquesta manera, podríem adquirir un coneixement major d’una temàtica que possiblement no tornarem a parlar-ne ni a estudiar en els següents anys. Per tant, un cop vam escollir el tema del treball de recerca, vam haver d’informar-nos d’una manera eficient i quantitativa i, per això, vam decidir visitar el saló de la construcció Construmat que es va celebrar a finals de curs de l’any passat a Barcelona. Més tard, per adquirir encara més coneixements, vam programar entrevistes i trobades amb dos arquitectes i un entès en energies renovables, i també vam visitar una fira més: l’eco-fira de St. Cugat Sesgarrigues. Després, amb l’ajuda de la informació de llibres i internet, vam desenvolupar tot el conjunt de teoria que ara forma part del nostre projecte.

El primer punt teòric que vam estudiar per poder idear el nostre l’habitatge, que resulta ser estrictament imprescindible, va ser la ubicació de la casa; és a dir, el terreny aproximat on la construiríem. D’aquesta manera hem pogut saber quines són les condicions climàtiques i geomorfològiques del terreny per poder, així, coordinar correctament les característiques de l’habitatge amb les condicions esmentades, i aconseguir una eficiència energètica major. Finalment, després d’un llarg i minuciós estudi, vam arribar a la conclusió d’ubicar la casa a dues zones riques en radiació solar a França.

A partir d’aquesta posició vam estudiar les condicions del territori escollit i desenvolupar tota la resta del projecte, des dels materials que faríem servir per construir les parets i similars, els mètodes més apropiats i eficaços per a aconseguir energia elèctrica o les fonts d’obtenció d’aigua que empraríem per abastir el consum de la casa, entre d’altres. L’únic tema, possiblement important, que no hem estudiat dins el nostre projecte ha estat tots els recursos econòmics necessaris per a la inversió inicial i, relacionat amb aquest fet,
el temps que tardaríem en poder recuperar la inversió econòmica inicial. Sabem, que és un fet important, però creiem que el treball ja és prou complex com per fer un estudi econòmic realista i detallat.

Un cop finalitzat el nostre projecte, podem afirmar que l’habitatge creat ha resultat ser absolutament autosuficient gràcies a la recol·lecció i reutilització de l’aigua i a la captació d’energia elèctrica amb energies renovables, és a dir, el nostre habitatge no necessita cap mena d’aportació exterior per poder mantenir les necessitats dels inquilins. És més, generaria energia elèctrica i recol·lectaria aigua amb excedències, ens en sobra. Amb aquest fet, hem volgut demostrar al lector que si ens proposem, com a societat o ciutadania, iniciar una nova etapa constructiva i arquitectònica seguint aquestes característiques podrem arribar a deixar de dependre de les centrals nuclears i similars, que contaminen tant i malmeten, a part del medi ambient, la nostra pròpia salut. Els principals i possibles motius per poder donar una raó al lent creixement d’aquest àmbit dins la societat els hem observat, durant el transcurs d’estudi del projecte; el tema econòmic podria ser-ne un, tot i que nosaltres particularment no l’hem estudiat, però, tot i així, sabem que tampoc és tant important, ja que certs complements dins l’arquitectura i construcció convencional també s’eleven a altes xifres econòmiques i, que en el cas de la nostra casa, per exemple, aquests diners s’invertirien tant sols en la instal·lació dels sistemes d’obtenció d’electricitat i aigua.

La diferència del manteniment que requereix una casa de les nostres característiques és, també, un dels principals motius perquè tots i cadascun dels sistemes que instal·lem a l’habitatge requereixen ja un manteniment superior al d’una casa convencional, on no s’acostumen a instal·lar aquests tipus de sistemes, encara que el manteniment d’aquests sigui mínim, de ben segur que serà superior al de les cases convencionals.