La cursa dels videojocs

 

Al llarg de la història de les diverses civilitzacions sempre hi ha hagut una estreta relació entre l’ésser humà i el món del joc, la qual ha anat evolucionant segons les necessitats i avenços tecnològics de la humanitat, esdevenint amb el pas dels anys cada cop més sofisticada, degut als progressos que han tingut lloc en el sector de l’ entreteniment, però igual de necessària per a continuar mantenint el vincle d’unió home/joc que s’ha donat des dels inicis dels temps.

En aquest estudi ens remuntem als antecedents u orígens dels jocs interactius que tenim en l’actualitat, és a dir, els jocs que van posar la “primera pedra” o “pares” de tota la generació de videojocs que tenim avui en dia, per anar seguint el procés de la seva transformacióa través de les diferents èpoques, ja que el prototip ideal ha anat variant al llarg dels anys per múltiples raons, entre les quals els esdeveniments mundials, les novetats tecnològiques i la creixent necessitat econòmica de crear nous mercats, fins que arribarem finalment a l’actualitat, per comprovar com els jocs interactius s’han anat polint i sofisticant, transformant-se en autèntiques obres d’art.

D’altra banda, també és posen de manifest altres aspectes com inversions publicitàries i el tipus de públic, fent un estudi del mercatque ha anat consumint aquest producte, segons els canvis socials, econòmics i culturals que s’hananat succeint en la història, les influències en el món del cinema, la moda, els medis de comunicació, i com ha esdevingut un fenomen cada vegada més influent en el món de la cultura, fins el punt de crear museus, exposicions, congressos, fires, conferències i demés actes dedicats a aquesta temàtica. Estem parlant d’un “Vuitè art”?.

Finalment, també cal destacar l’última part del treballen la qual es fa un estudi sobre els hàbits dels video-jugadors i els efectes que els jocs interactius poden causar en aquests. Aquest apartat, va aportar unes dades de molta rellevància després d’analitzar fins a més d’un centenar de qüestionaris dels quals es van aconseguir alguns resultats molt interessants i sorprenents, dels quals en molts casos no se’n havia fet cap estudi anteriorment.

Per tant, de forma general aquest treball ha servit per a conèixer la fascinant història dels videojocs, comprendre amb més exactitud el funcionament del mercat de l’oci espanyol i també conèixer els efectes dels videojocs i les seves possibles aplicacions en diversos camps.