Vilafranca i la sostenibilitat

 

La paraula TREC fa referència al treball de recerca, obligatori pels alumnes de batxillerat. Aquest ha de realitzar-se al llarg del primer curs i s’ha d’entregar acabat el primer trimestre de segon, on estic estudiant en aquests moments.

El dia tretze de desembre tothom va entregar el projecte. Sembla que els professors estaven força satisfets del nostre esforç.

Jo també sóc una dels que el va presentar, evidentment, però alhora de fer-ho, el Sergi, el nostre professor de matemàtiques actual, em va demanar firmar conforme havia donat el treball. Al costat de la firma hi havia plasmat el títol del projecte, on s’hi llegia: Llei de l’atracció. Ell em va fer modificar-lo pel nom correcte: Vilafranca i la sostenibilitat.

Efectivament, el meu tema de recerca va canviar dràsticament: mentre que de primeres es basava en analitzar un llibre, l’altre s’enfocava en l’estat del medi ambient de Vilafranca.

Aquest gir tant radical succeí en començar aquest nou curs, quan em van advertir que em quedaria curta de informació. Així doncs, de manera força precipitada vaig haver de reaccionar per trobar un altre alternativa i vam acordar amb el meu tutor, el Lluís Piqueras, el nou TREC ( quan ja faltava solament un mes i mig per l’entrega). Els nervis m’envaïen en pensar que havia de tornar a començar de nou. No obstant, es manejà com vam poder i vaig aconseguir entregar-lo a temps.

Resumiré una mica en què ha consistit: El principal conflicte de la natura és la urbanització desmesurada que s’està prolongant cada cop més per tot el món, sobretot en aquells països poderosos degut a la seva economia més elevada, que es poden permetre invertir per enriquir les localitats. La degradació del paisatge, la contaminació de les aigües i l’atmosfera, la producció de residus, la modificació del sòl per a construir equipaments, etc. que implica urbanitzar un territori, provoca un gran impacte en els ecosistemes.

D’aquesta manera, em vaig basar en el urbanisme de Vilafranca i la relació que té amb el medi, plantejant la següent hipòtesis: Vilafranca ha millorat sosteniblement en l’any 2009?

Així doncs, en el primer apartat faig una introducció del urbanisme i, dins d’aquest, agafo els temes que es veuen maltractats per a ell. Seguidament, explico els indicadors de sostenibilitat, encarregats de controlar diversos aspectes del municipi, com per exemple els residus produïts, el nivell de consum d’energia o l’aigua de la vila. Amb l’ajuda d’aquests per una banda, i la informació de l’auditoria ambiental de l’any 2000 per un altre, he fet un estudi de l’evolució que ha patit la zona des del 2000 al 2009 ( tot i que en alguns casos han faltat dades i l’anàlisi no ha estat complet) relacionant-los. Tot aquest apartat, és el desenvolupament de la recerca, que s’ha dut a terme amb taules i gràfics.

A més a més, després s’inclou una entrevista a l’assessora del medi ambient de la vila: la Marta Vallès Vallès. Se li van plantejar qüestions relacionades amb la investigació.

Cal no oblidar que la part més rellevant i, de fet, la última, són les conclusions, on he deduït amb el suport dels indicadors si cada aspecte analitzat s’ha optimitzat o empitjorat. Finalment, es mira des de un punt de vista més general per deduir si la zona, en el seu conjunt, ha millorat la relació amb la natura.

Els resultats han estat positius encara que s’han de treballar alguns temes que no acaben de ser satisfactoris.

Tot i que hagi esdevingut bastant forçat degut al canvi de projecte, ha resultat beneficiós per a adonar-nos de la situació en què es troba la nostra població vilafranquina, ja que ens afecta també a nosaltres.