Els sistemes informàtics

 

En el meu treball de recerca vaig decidir parlar sobre els sistemes informàtics, així com dels seus avantatges i inconvenients.

Vaig triar aquest tema senzillament perquè m’agradaria estudiar informàtica en un futur proper ja que des de petit m’ha agradat el món de les tecnologies i, concretament, el dels ordinadors.

Vaig enfocar el meu treball de recerca partint de dues bases: la primera era una investigació purament teòrica dels orígens dels ordinadors, és a dir, de la seva història, així com també vaig investigar sobre el interior d’un ordinador i el món que els rodeja, cal esmentar que també vaig fer una enquesta per a qüestionar els coneixements de la gent sobre aquest tema i la seva opinió.

La segona part del meu treball és la part experimental, aquesta la vaig enfocar cap a una part específica del món de la informàtica que són els autòmats. Així que vaig programar un PLC, un petit autòmat emprat per a diferents processos i amb una varietat infinita de aplicacions, d’aquestes moltes en vaig programar tres, les quals vaig exposar en la presentació del treball.

Un cop amb l’autòmat programat vaig fer la presentació explicant aquests exemples: el primer consistia en l’enllumenat d’un pis, al encendre el llum aquest es quedava encès fins que, al camp d’un cert temps, s’apagava (aquest temps el determines tu al programar l’autòmat), el segon consistia en el model d’un cotxe segur, fent que el cotxe no arranqués si no es complien tres condicions: la primera era tenir el cinturó posat, la segona treure el fre de mà i la tercera tenir les claus en contacte, només llavors s’encenia el cotxe. Per últim el tercer exemple consistia en una porta de garatge que s’obria i al tancar-se, en cas de que hi hagués algun obstacle, s’aturava (a partir d’un sensor de presència) i continuava amb el seu procés un cop no hi hagués re enmig.

Per finalitzar esmentar que aquest treball m’ha servit per adquirir certs coneixements sobre els ordinadors que abans no posseïa, així com entendre el funcionament d’aquest i les seves característiques.