Castells medievals del Alt Penedès

 

Vaig decidir realitzar el meu treball de recerca sobre la relació entre els castells medievals del Alt Penedès. Em vaig decantar per aquest tema per poder unir dues de les meves grans passions, que estan relacionades entre si, i que es complementen: la història en general, i més concretament, la de la zona on visc. I la realització d’aquest treball em va donar una oportunitat immillorable per poder aprofundir en el coneixement d’aquesta matèria, que tant d’interès sempre m’havien despertat.

Com tots els treballs, vaig començar el meu amb una introducció, on plantejava la hipòtesi sobre la qual respondria en la conclusió. A més a més, en aquest apartat vaig descriure els diferents temes que tocaria posteriorment, realitzant una petita descripció de cada un.

La primera part del treball és una de les més importants en qualsevol treball que tingui una finalitat històrica: el context. En aquest cas he estudiat els referents a Catalunya, Penedès, el feudalisme i els castells com edificis. En el següent apartat he analitzat un estudi a cada castell seleccionat, explicant la historia de cada un, i quins van ser els orígens de la seva construcció. El pròxim apartat ens parlar de les característiques dels termes castrals: la seva funció dintre el territori, qui les governava, com es va repartir aquest poder i de quina manera es va exercir.

En la següent part abandonem lo que seria més teòric i entrem en lo més pràctic. I en aquesta part he analitzat les visuals de cada un dels castells per saber que veien. I això ho he fet prenent com a referència mapes topogràfics amb l’ajuda de un sistema de disseny gràfic. L’últim pas ha estat comparar aquests mapes amb els termes castrals d’aquella època, i d’aquesta manera poder determinar si hi havia alguna relació entre els camps visuals i la constitució d’aquestes noves unitats territorials.