La delinqüència juvenil

 

El meu treball de recerca l'he fet sobre la delinqüència juvenil ja que és un tema que m'agrada molt i quan vaig triar el tema volia estar segura de que fos així. Volia assegurar-me de que m'agradava el tema i de que la idea que tenia d'aquest sector professional no era errònia. Tot això degut a que en un futur i desprès de fer la carrera d'educació social m'interessaria treballar en un centre penitenciari de menors o en una presó, per això volia informar-me molt bé del tema.

Per a saber que tenia una idea certa del tema, vaig fer que una part del treball es centres en mirar, comentar i comparar amb la realitat pel·lícules relacionades amb el tema. D'aquesta manera el que pretenia era tenir una visió del món en el que pensava endinsar-me. Jo ja havia mirat pel·lícules d'aquest àmbit i amb el treball el que realment volia aconseguir era saber si la idea que m'avien inculcat era bona, certa i verdadera o no. Si no era així, veure realment en que es basa aquest sector de la societat.