Estereotips (Americans, Anglesos i Australians)

 

El meu treball de recerca tracta sobre els estereotips com a fenomen sociocultural, centrant-me en els anglesos (americans, anglesos i australians), raó per la qual el vaig redactar i presentar completament en anglès. Vaig començar a escriure'l un dia de juliol de l'estiu previ a la presentació, amb certa calma, i el vaig anar continuant i ampliant poc a poc, el qual em va donar certa confiança de que ho finalitzaria a temps. Al final, però, vaig haver d'afanyar-me per acabar de polir-lo abans de que fos entregat als tutors respectius. Amb poc més de setanta pàgines, vaig quedar satisfet de la feina (i especialment d'haver-la acabat, finalment), malgrat la típica sensació de que ho hagués pogut allargar i millorar si hi hagués invertit més dies.

Després de la considerable inversió de temps que vaig fer en preparar la presentació oral, vaig exposar els resultats de la meva recerca davant el jurat angloparlant, remarcant els punts més importants i fent èmfasi en les respostes dels nadius que havia entrevistat.

En el meu projecte he examinat els estereotips més coneguts dels respectius països, n'he investigat el rerefons històric i la seva raó de ser (és a dir; com van originar, on i per què, i com es van estendre), amb l'objectiu de presentar-los com a casos exemplars de les infeccions memètiques i d'extreure'n unes característiques compartides entre tots ells. També he utilitzat les respostes dels anglesos (terme genèric) que vaig entrevistar per concloure quina és la percepció general del fenomen entre la població de cada país (vaig haver d'extrapolar a tota la societat un conjunt de dades obtingudes a partir d'una mostra extremadament petita, per tant els resultats amb els quals vaig acabar no són representatius sinó més aviat indicatius molt generals, per a fer-se'n una idea), més concretament si la gent creu que els estereotips afecten com la gent estrangera els tracten personalment, i si aquest fenomen malmet la imatge que la gent de fora té sobre el país.