L'estil de vida dels mamífers és tan variat com ho són la seva morfologia i els seus hàbitats.
La majoria de mamífers són o bé practiquen la poligínia (un mascle s'aparella amb diverses femelles) o bé són promiscus (tant el mascle com la femella s'aparellen amb diverses parelles).

 

Algunes espècies consumeixen cada dia una quantitat d'aliment gairebé igual al seu pes. Quant al tipus d'aliment, hi ha molta varietat, amb herbívors, carnívors i omnívors. Els carnívors tenen un intestí curt per evitar intoxicar-se.

 

Els mamífers són majoritàriament heterodonts (tenen més d'un tipus de dents). Es caracteritzen per quatre tipus diferents de dents: les incisives, canines, les premolars i les molars. La quantitat de dents de cada tipus es representa amb una fórmula dental.