TOTS SOM REGIDORS

Al començar el curs 2011-2012 es va posar en marxa, un altre anys, l’activitat de

“Tots som regidors” a les escoles de Vilafranca del Penedès. En ell hi participen

els alumnes de 4rt d’ESO dels instituts Eugeni d’Ors, Milà i Fontanals i les escoles

Montagut, St. Ramon i St. Elies i el nostre institut, l’Alt Penedès.

Aquesta activitat consisteix en veure la feina d’un regidor i posar-se en la seva

pell.Primerament cada institut/escola va elaborar una ordenança de civisme i

convivència, a partir d’una ja vigent. Aquest primer procés va fer que els alumnes

ens poséssim d’acord entre nosaltres i aprenguéssim a escoltar l’opinió dels

altres.Seguidament vam fer una primera trobada entre els diversos grups escolars.

Vam ajuntar-nos, cada escola/institut amb una altre, per comissions i vam acordar

una nova ordenança amb les idees dels dos participants. En aquesta trobada vam

veure diversos punts de vista i vam dialogar fins a arribar a unpacte comú.

En tercer lloc, vam tornar a trobar-nos entre escoles/instituts, però aquesta

vegada tots els d’una mateixa comissió junts, per posar-nos d’acord. Teníem una

moderadora que anava donant els torns de paraula i dient la conclusió de cada

apartat de l’article debatut. En el cas d’algunes comissions vam haver d’arribar a

votar, a causa dels desacords.

D’aquí en va sortir l’ordenança de civisme i convivència estudiantil, realitzada per

les diferents escoles i instituts de la nostre vila.

Per acabar, cada escola/institut va triar a un representant, que assistiria com a

portaveu al ple estudiantil. A cada representant li va tocar un tema de l’ordenança,

que hauria d’exposar al ple estudiantil.Al nostre institut ens va tocar les muntes i

sancions alternatives, tema que en un primer debat ens va portar molta

polèmica.Un cop elaborat el discurs va ser exposat envers els companys i aquests

van donar la seva opinió, i es van modificar alguns punts.

Finalment va arribar el dia del ple estudiantil, on els representants de cada

escola/institut vam fer de regidors.A la sala de plens de l’Ajuntament ens hi

trobàvem tots els representants, assentats a les cadires on normalment

s’assenten els regidors, i els nostres companys i companyes, com a

públic.L’alcalde va iniciar el ple, com es costum, i es va prosseguir a llegir els

discursos sobre l’ordenança.L’ordenança de civisme i convivència, elaborada pel

estudiants, va ser aprovada.

En tot el procés de l’activitat de Tots som regidors vam tenir el suport de diversos

tècnic de l’Ajuntament i del professorat del nostre institut, en especial la Lurdes

Mallar.

L’experiència de fer de regidor o regidora t’ajuda a entendre tot el procés

d’elaboració de qualsevol ordenança hi ha submergir-te una mica més en la política

de la vila, que, el cap i a la fi, es la nostre política.

Laia Carbó Mestre

4rtA